”ClearlineFusion – solar never looked so good.” We interviewden Benno Klein Goldewijk van Premium Energy Systems over zijn startup.

Welk probleem lost jouw product of dienst op?

Premium Energy Systems is door Viridian Solar geselecteerd als exclusief importeur-distributeur voor de Benelux en Duitsland. Viridian Solar is een Britse fabrikant van kwalitatief en esthetisch hoogwaardige zonnepanelen voor volledige dakintegratie in hellende daken.

Tegenwoordig zijn zonnepanelen een mogelijkheid geworden om de kwaliteit van een woning te verbeteren en op die wijze de waarde van bijvoorbeeld een woning te verhogen. Door ClearlineFusion van Viridian Solar is solar PV nu leverbaar met de hoogste kwaliteit en esthetiek tegen een prijs die concurrerend is met conventionele A-kwaliteit opdakzonnepanelen. Een dakgeïntegreerd PV-systeem is altijd een voor de hand liggende keuze bij het renovatie van een bestaand of het bouwen van een nieuw hellend dak. ClearlineFusion brengt ook een hoge kwaliteit dakintegratie binnen handbereik voor bestaande woningen. Op die manier kunnen dus meer vastgoedeigenaren profiteren van de voordelen van indakzonnepanelen.

Deze Clearline PV16- indakzonnepanelen met bijbehorende Fusion-gootstukken zijn eveneens als enige zonnepanelensysteem ter wereld als zelfstandig bouwmateriaal BBA-gecertificeerd en kunnen daardoor niet alleen als indaksysteem, maar ook tegelijkertijd als dakbedekking als zodanig toegepast worden. (BBA staat voor British Board of Agrément en dit betekent dat de panelen voldoen aan alle gestelde en geldende EU-normen.)

Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van ClearlineFusion t.o.v. overige indaksystemen waarvoor speciale onderconstructies benodigd zijn (eigenlijk veelal verzonken opdaksystemen). De vermelde voordelen zijn tegelijk ook oplossers voor problemen / knelpunten waarmee men in de bouw-, vastgoed- en installatiesector nog regelmatig mee te kampen heeft.

 • ClearlineFusion heeft met betrekking tot de montage géén extra planken en (draag)latten nodig. Montage van de Clearline PV16-zonnepanelen vindt direct op de pan-, lei- of rietlatten plaats.
 • Tevens is het niet nodig een aparte loodvervanger te monteren; de speciale Fusion-gootstukken voor de onderzijde zijn reeds standaard van robuust gegolfd lood voorzien.
 • Een speciale onderconstructie met EPDM-onderlaag of ander afdekplaten, plastic trays en/of bijvoorbeeld damwandplaten aangevuld met vulprofielen zijn volstrekt overbodig bij toepassing van ClearlineFusion.
 • Montage van ClearlineFusion kent dan ook maar één werkgang op het dak. Montage van de Clearline PV16-zonnepanelen i.c.m. aansluiting van de Fusion-gootstukken vindt in één keer plaats. Dit levert vergeleken met andere systemen een aanzienlijk tijdswinst op.
 • Bovendien kan ClearlineFusion tot in de nok van het dak worden geïnstalleerd.
 • Hemelwaterafvoer vindt plaats aan de voorzijde van de zonnepanelen en via de speciale smalle gootstukken. Dus niet achterlangs de panelen, zodat er dus bijvoorbeeld geen water bij de junction box kan komen. Ook komen er op die manier géén vuil en bladresten onder het PV-systeem terecht. Aan de onderzijde is ClearlineFusion dus volledig droog. Het is daarmee dan ook een écht indaksysteem en is derhalve ook, conform geldende EU-eisen en normen, als enige indaksysteem ter wereld BBA-gecertificeerd als zelfstandige dakbedekking.
 • ClearlineFusion kent een zeer hoge windresistentie, t.w. 5.300 Pa. Het is daardoor het enige indakzonnepanelensysteem dat in Schotland is toegestaan. Overige indaksystemen bleken gedurende de afgelopen winterperioden gewoonweg uit het dak te worden gezogen. Gelet op de steeds onstuimiger wordende weersomstandigheden in ons land is ook dat aspect significant.
 • Vanwege wettelijke bepalingen in het Verenigd Koninkrijk mag een installateur daar geen werkzaamheden op het dak mag verrichten en is de montagewijze daarom dusdanig vereenvoudigd dat iedere dak-, riet- of leidekker of aannemer de montage van de panelen kan verzorgen en een E-installateur op een later tijdstip de installatie ervan kan afronden. Dit levert tevens een voordeel in de (bouw)planning op. De ervaring is dat vanwege de eenvoudige montage een installateur opnieuw ClearlineFusion inkoopt na eenmaal met dit indakzonnepanelensysteem te hebben gewerkt.
 • Voormelde indaksysteem is onderscheidend t.o.v. andere indaksystemen, omdat ClearlineFusion beschikt over de reeds eerder vermelde BBA-certificering en de zonnepanelen bovendien als zodanig het systeem vormen. Betreffende indaksysteem is dus géén constructiesysteem waar andere panelen in bevestigd kunnen worden. Het grote voordeel hiervan is het ontbreken van obstructies onder de indakzonnepanelen (geen EPDM, geen afdekplaten, geen plastic trays en geen speciale onderconstructies/platen), waardoor de ventilatie optimaal is en het rendement derhalve amper verschilt t.o.v. opdaksystemen.
 • ClearlineFusion is geschikt voor alle gangbare typen dakpannen, rieten kappen en leien daken. Met aanvullend zetwerk is een oplossing voor een volledig dak(vlak) te creëren.
 • Thans is er één monokristallijne type Clearline PV16 paneel leverbaar, t.w. met een vermogen van 270 Wp. Viridian Solar ClearlineFusion is nu leverbaar als portretgericht indaksysteem, maar Viridian Solar is thans gootstukken voor een landschapsgerichte toepassing van ClearlineFusion aan het ontwikkelen. De verwachting is dat deze vanaf het tweede kwartaal van 2017 verkrijgbaar zullen zijn. Bovendien is er vanaf dan ook een 300 Wp monokristallijn Clearline PV16-zonnepaneel leverbaar. Voormelde paneeltypen zijn / worden uitgevoerd met zwarte monokristallijne zonnecellen.
 • Daarnaast zijn er vanaf begin februari 2017 tevens een tweetal zgn. budgetversies verkrijgbaar waarbij ClearlineFusion uitgevoerd zal worden met polykristallijne zonnecellen, de Clearline PV16-260 P-W (260 Wp). Deze zal tevens leverbaar zijn in een Poly Black-versie (Clearline PV16-260 P-B).
 • Zoals hierboven reeds vermeld is het vanaf het tweede kwartaal 2017 dus mogelijk om naast portretgerichte ook landschapsgerichte configuraties aan te bieden en te realiseren. Vanaf dat moment zijn er i.c.m. bovenvermelde Clearline PV16-zonnepanelen 8 verschillende opties aan te bieden, t.w. Clearline PV16-270 (mono), PV16-300 (mono), PV16-260 P-W (poly op wit laminaat) en PV16-260 P-B (poly black), zowel portret- als landschapsgericht.

Wat is het beste voorbeeld van hoe jouw product bedoeld is? (beschrijf ’n praktijkcase)

Eind december 2016 is Kremer Installatietechniek BV uit ’s-Heerenberg bijvoorbeeld begonnen met de installatie van ClearlineFusion indakzonnepanelen in een nieuwbouwproject op VINEX-locatie Leidsche Rijn te Utrecht. Dit nieuwbouwproject is een ontwikkeling van BPD Gebiedsontwikkeling (Regio Noord-Oost & Midden te Amersfoort) en de uitvoering is in handen van ReinBouwGroep uit Dieren.

Daarnaast is Premium Energy Systems bij tal van bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars betrokken bij de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten om reeds vanaf het beginstadium ClearlineFusion indakzonnepanelen op een optimale wijze in het betreffende project te integreren. Daarnaast zijn er diverse prefab-situaties die thans nader uitgewerkt worden. Ook is Premium Energy Systems nauw betrokken bij het ontwikkelen van een aantal BENG/ZENG-concepten voor diverse marktpartijen in de bouwsector.

Bovendien is Premium Energy Systems betrokken bij een aantal renovatieprojecten en bestaat er een nauwe samenwerking met een grote Nederlandse importeur van natuurleien inzake restauraties en verduurzaming van monumentale panden.

Voor welke doelgroep is jouw product ontwikkeld?

Uiteindelijk is ons product ClearlineFusion uiteraard bestemd voor vastgoed met hellende daken van (particuliere) eigenaren, dus voor de eindgebruiker. Maar het product is dusdanig ontwikkeld dat het voor bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars aantrekkelijk is om vanaf de ontwerpfase op te nemen in het proces van vastgoedontwikkeling en planning van renovatiewerkzaamheden. Dit in het Verenigd Koninkrijk en een aantal Scandinavische landen beproefde indakzonnepanelensysteem is namelijk gecertificeerd als zelfstandige dakbedekking en vormt de eerste waterbarrière zonder welke speciale aanpassing dan ook. Voor installateurs is bovendien de eenvoud van installatie en de grote tijdsbesparing een belangrijk aspect.

Premium Energy Systems kan voor uiteenlopende marktpartijen zorgdragen voor het EPC-projectmanagement (Engineering, Procurement & Construction). Daarmee wordt bedoeld dat Premium Energy Systems in samenwerking met Viridian Solar een rol kan spelen inzake relevante aanbevelingen m.b.t. de configuraties in de ontwerpfase, vervolgens de gehele inkoop kan verzorgen (naast ClearlineFusion ook bekabeling, stekkers, omvormers en dergelijke) en dat Premium Energy Systems kan zorgdragen voor het contracteren van installerende partijen plus de supervisie tijdens de montage/installatie-fase. Als installerende partijen kunnen uiteraard bestaande relaties van betreffende marktpartijen worden ingezet.

Welke groei heb je het afgelopen jaar doorgemaakt?

In het bijzonder de grotere bedrijven (bouwers, vastgoedontwikkelaars, installatiebedrijven, specifieke groothandelsbedrijven en dergelijke) hebben de voordelen van Viridian Solar ClearlineFusion ontdekt en vanuit die hoek is het aantal aanvragen en opdrachten significant gegroeid. De activiteiten van Premium Energy Systems zijn vooral geëvolueerd naar een meer Business-to-Business-karakter (B2B). Dat is vanaf de oprichting van Premium Energy Systems ook inzet van de inspanningen geweest.

Welke klanten staan op je wensenlijst?

Het is wenselijk dat meer bouwbedrijven, vastgoedontwikkelaars, installatiebedrijven en groothandelsbedrijven in solarproducten de voordelen van ClearlineFusion van Viridian Solar gaan inzien. Maar dat geldt ook voor rietdekkers en leidekkers. ClearlineFusion is ook uitstekend toe te passen bij leien en in rieten kappen.

Welke waarde leveren wij jou met het ecosysteem?

Holland ConTech is vooral van toegevoegde waarde, omdat het Premium Energy Systems in de gelegenheid heeft gesteld op een laagdrempelige wijze een grote exposure te krijgen. Zo heeft Premium Energy Systems pitches mogen geven tijdens Building Holland 2016 en de Provada 2016, beide in de Rai te Amsterdam. Daarnaast heeft Premium Energy Systems ook meegedaan aan de Innovation Expo 2016 aan het IJ te Amsterdam. Dit zijn voor een bedrijf als Premium Energy Systems fantastisch presentatiekansen. Daarnaast zorgt de betrokkenheid van de medewerkers van Holland ConTech ook voor een grote exposure via diverse Sociale Media-kanalen, waaronder LinkedIn, Facebook en Twitter.

Wat is de volgende belangrijke stap?

De volgende stap is te komen van Startup naar Scale-up. Terugkijkend op het jaar 2016 zijn daartoe concrete stappen gezet.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Premium Energy Systems is altijd op zoek naar meer bouwbedrijven, vastgoedontwikkelaars, groothandelsbedrijven in elektro- en solarproducten, installateurs, riet- en leidekkers, et cetera, die bereid zijn ClearlineFusion te gaan toepassen in de hellende daken van hun projecten.

Daarnaast richten wij ons ook op (grootschalige) solar PV platdak projecten. De Clearline PV16-indakzonnepanelen zijn ook toepasbaar als platdakopstelling door montage in een speciaal montageframe. Vanwege de specifieke eigenschappen benodigd voor de certificering als zelfstandige dakbedekking zijn de Clearline PV16 panelen zeer robuust. De combinatie met het speciale montageframe van volledig maritiem aluminium (zónder kunststofonderdelen) levert een zeer degelijke solar PV platdakopstelling op. Deze toepassing is zeer interessant voor PV-ontwikkelaars en zgn. Postcoderoos-projecten.

Benno Klein Goldewijk
Benno Klein Goldewijk